Cenník

Zazmluvnené zdravotné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Zdravotné výkony (psychodiagnostika, psychoterapia) indikované všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom v rámci ordinačných hodín sú v prevažnej miere hradené zdravotnými poisťovňami. Psychoterapia a psychodiagnostika mimo ordinačných hodín alebo na vlastnú žiadosť klienta, ktorý si neželá byť vedený v evidencii zdravotnej poisťovne je hradená nasledovne:

 

Psychoterapia

 • Individuálna psychoterapia (50 minút)  .....  40 €
 • Párová terapia (60 minút)  ..... 50 € 

 

Psychodiagnostika

 • Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie  .....  40 €
 • Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie  .....  80 €
 • Posudková a lektorská činnosť  .....  30 €

 

Cenník psychologických výkonov hradených mimo zdravotného poistenia:

 • Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel skupiny C,D,E  .....  55 €
 • Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu  .....  60 €
 • Psychologické odborné poradenstvo pre vodičov
 • Psychologické vyšetrenie zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb (SBS)  .....  50 €
 • Psychologické vyšetrenie o spôsobilosti narábať s omamnými látkami  .....  40 €

 

Ak nie je včas ospravedlnená neprítomnosť na dohodnutom sedení  - storno poplatok 15 €.

Odmeny za poskytovanie psychologických služieb sú doporučené honorárnym poriadkom Slovenskej komory psychológov.