PhDr. Eva Pisárová

Po ukončení štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som začala pracovať na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre, kde som sa venovala predovšetkým psychodiagnostickým vyšetreniam pacientov s rôznymi psychickými problémami. Po absolvovaní psychoterapeutického výcviku sa jednou z mojich priorít stala skupinová i individuálna psychoterapia pacientov s neurotickými a psychotickými ochoreniami. Od roku 2003 pôsobím v súkromnej psychologickej praxi, kde sa prioritne venujem psychodiagnostike a individuálnej psychoterapii. V roku 2010 som získala certifikát dopravného psychológa a taktiež som držiteľkou Európskeho certifikátu v psychoterapii.

 

Vzdelanie

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor Psychológia
 • Atestácia z klinickej psychológie (špecializačná skúška IVZ Bratislava)
 • Zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR

 

Ďalšie vzdelávania a kurzy

 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik (dynamicky orientovaný) - Praha
 • Kurz konverzačnej hypnoterapie a autogénneho tréningu - Brno
 • Dlhodobý výcvik EMDR (psychotraumatológia) - Trenčín
 • Výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
 • Kurzy v psychodiagnostike a projektívnych technikách
 • Kurz arteterapie
 • Bálintovské skupiny
 • Certifikát k certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
 • Certifikát k certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
 • Pravidelná účasť na odborných konferenciách a školiacich akciách

 

Členstvo

 • Slovenská komora psychológov
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu