Služby

Klinická psychológia

Psychodiagnostické vyšetrenia dospelých a mládeže (od 16 rokov)
Psychodiagnostické vyšetrenia dospelých a mládeže (od 16 rokov)
Psychologické vyšetrenia držiteľov a žiadateľov o zbrojný preukaz
Psychologické vyšetrenia držiteľov a žiadateľov o zbrojný preukaz
Psychologické vyšetrenia zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb
Psychologické vyšetrenia zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb
Psychologické vyšetrenie o spôsobilosti narábať s omamnými látkami
Psychologické vyšetrenie o spôsobilosti narábať s omamnými látkami

 

Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenia vodičov motorových vozidiel skupiny C,D,E
Psychologické vyšetrenia vodičov motorových vozidiel skupiny C,D,E
Psychologické vyšetrenia vodičov, ktorým bolo uložené preskúmanie psychickej spôsobilosti dopravným inšpektorátom
Psychologické vyšetrenia vodičov, ktorým bolo uložené preskúmanie psychickej spôsobilosti dopravným inšpektorátom
Psychologické odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, vyhláška k § 91ods.8 v zmysle novely zákona č.8/2009 Z.z.
Psychologické odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, vyhláška k § 91ods.8 v zmysle novely zákona č.8/2009 Z.z.

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia
Individuálna psychoterapia
Párová psychoterapia
Párová psychoterapia